CASA QR

 

Casa unifamiliar a Sils

 

La idea de la casa es basa en dos eixos:

 

Adaptar la casa a la topografia del terreny

Des del punt de vista del carrer es tracta d’una casa de planta baixa i un pis, però en canvi des de l’interior de la parcel·la es concep com una casa en planta baixa.

Potenciar les vistes de la casa

Potenciar les vistes de la casa: La casa s’ha dissenyat en tot moment per tenir les millors vistes i la millor orientació possibles.

Procés constructiu

DAVID BATLLE RUIZ - Arquitecte col·legiat núm. 55411/1 - c/ Barceloneta, 29 - Tel. 653 15 98 83 - david_batlle@coac.net

Alçat Nord-Oest