Casa SoJu

 

Casa unifamiliar entre mitgeres

Es tracta d'una casa unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis.

Idea 1: Flexibilitat organitzativa

Com s'ha dit abans la casa està organitzada en planta baixa i dues plantes pis, però s'han pensat de tal forma que amb poca feina les tres plantes poden funcionar de forma idependent entre elles o de forma conjunta, segons les necessitats familiars.

Vivim en una época en que les necessitats familiars canvien constantment, els fills se'n van (o no), els pares tornen a casa (o no) i això la casa ha de ser capaç d'absorvir els canvis i adaptar-se.

 

I la casa SoJu ho fa.

1812_Sala_Vilafant2.jpg

Premisa 2: Adaptar-se a la normativa

La normativa en aquest poble és exigent, i marca molt la forma i imatge que ha de tenir la casa. S'ha treballat de forma conjunta entre propietaris, arquitecte i tècnics municipals per tal de tenir una casa amb un resultats que satisfacin a tothom.

1812_Video_Vilafant2935.jpg

Premisa 2: Eficiència energètica

La casa està perfectament aïllada i usa sistemes de calefacció eficients per tal d'aconseguir una lletra "A" en l'eficiència energètica.

1812_Video_Vilafant0653.jpg
1812_Exterior Pati_Vilafant2.jpg
1812_Cuina_Vilafant2.jpg

Procés constructiu