top of page

 

CASA Prefabricada de Fusta

 

Casa unifamiliar

Es tracta del projecte de nova construcció d’una casa unifamiliar, situada al municipi de Castelló d’Empúries.


Es projecta un edifici a quatre vents amb l’accés principal alineat al carrer, format per una planta baixa a sobre d’un forjat sanitari.

 

L’edificació s'ha dissenyat conjuntament amb els propietaris.


El principal avantatge d'aquest tipus de construcció és la velocitat d'execució. En només 1 mes es pot tenir una casa d'uns 60 m2 construïda per entrar a viure. Això redueix molt els costos i els imprevistos durant l'obra.

 

La zona del solar que no es dedica a l’edificació es destina a pati i jardí.

Procés constructiu

La primera intervenció que s'ha hagut de fer en aquest projecte és la de preparar-li la base. En aquest cas, pel tipus de terreny que ens hem trobat hem hagut de fer un forjat sanitari.

Un cop feta la base ja es pot començar amb la segona fase que és la de la construcció de la casa.

bottom of page