REFORMA I REMUNTA D'UN HABITATGE​​

 

Remunta d'un pis en una casa unifamiliar

 

Les accions que es fan en aquest projecte són les següents:

Consolidació estructural

Enderrocar la coberta que està en mal estat i aprofitar aquest enderroc per fer un forjat horitzontal que connecti amb la terrassa actual i quedi al mateix nivell. Per fer aquest forjat s’aprofitarà la mateixa estructura vertical de murs de càrrega que existeix a la casa.

Ampliació

Per sobre del forjat nou s’aixecaran unes parets de càrrega noves per crear una coberta nova i d’aquesta manera crear dos sales noves.

Façana
Façana

Estat actual - Planta primera
Estat actual - Planta primera

Enderroc coberta
Enderroc coberta

Façana
Façana

1/7