REFORMA I REMUNTA D'UN HABITATGE​​

 

Remunta d'un pis en una casa unifamiliar

 

Les accions que es fan en aquest projecte són les següents:

Consolidació estructural

Enderrocar la coberta que està en mal estat i aprofitar aquest enderroc per fer un forjat horitzontal que connecti amb la terrassa actual i quedi al mateix nivell. Per fer aquest forjat s’aprofitarà la mateixa estructura vertical de murs de càrrega que existeix a la casa.

Ampliació

Per sobre del forjat nou s’aixecaran unes parets de càrrega noves per crear una coberta nova i d’aquesta manera crear dos sales noves.

DAVID BATLLE RUIZ - Arquitecte col·legiat núm. 55411/1 - c/ Barceloneta, 29 - Tel. 653 15 98 83 - david_batlle@coac.net