top of page

En el cas de que hagis escollit destinar el teu habitatge a la venda però no que degut a l'estat actual no t'ofereixen les ofertes esperades, et ptroposem un projecte que canvïi l'enfocament per donar-li més possibilitats i més bones donant valor afegit a la teva vivenda, sempre adaptades a la teva economia.

 

Projecte executiu i direcció d'obra de canvi d'orientació d'oferta d'un habitatge, que inclou: 

  • Plànols i documentació per poder fer les obres necessàries

  • Gestió dels permisos i documentació necessària amb les diferents administracions.

  • Pressupost de l’obra, valoració del rendiment amb les millores implementades i temps necessari per amortitzar la inversió feta.

  • Visites d’obra per supervisar la bona construcció o adequació del terreny, local o vivenda segons les indicacions del projecte executiu.

 

AVANTATGES:

  • En el cas de que vulguis vendre l'habitatge resultant, el preu de venda serà més alt ja que oferirà més rendiment econòmic que el que ofereix actualment.

  • Si tens la intenció de seguir amb la propietat, el fet de tenir l'habitatge reconvertit et donarà més rendiment econòmic i més possibilitats de lloguer que el que et pugui oferir el teu habitatge actualment.

bottom of page