top of page

CASA IriOs

​​Reforma integral d'una masia a la Garrotxa

La idea de la proposta és mantenir la imatge original de la casa però adapatant-la a les noves necessitats dels clients i del segle XXI. S’uneixen totes les parts de la casa per poder tenir el màxim de flexibilitat en l’ús i guanyar més llum. En alguns casos els forjats interiors s’han d’enderrocar i fer nous, i en d'altres s'han de reforçar ja que la fusta està corcada. Ara mateix la casa no té cap sistema de control de clima; s’adapatarà a aquestes necessitats amb terra radiant i radiadors segons el lloc de la casa.

bottom of page