CASA RoJo

 

Consolidació estructural d'un paller.

 

Es tracta del projecte de consolidació estructural d’un paller situat en la mateixa finca de la casa unifamiliar principal. 

Les accions que es contemplen en aquest projecte són: Adaptar les obertures existents de la casa als passos mínims que requereixen les normatives d’habitabilitat i accessibilitat i la construcció d’un forjat horitzontal interior i la coberta.

S’inclou en aquesta estructura les escales corresponents per arribar als diferents nivells. Per fer aquests forjats s’aprofitarà la mateixa estructura vertical de murs de càrrega que existeix a la casa.

DAVID BATLLE RUIZ - Arquitecte col·legiat núm. 55411/1 - c/ Barceloneta, 29 - Tel. 653 15 98 83 - david_batlle@coac.net

Planta primera

Escala d'accés al terrat i visió del forjat metàl·lic i de fusta