top of page

CÈDULA D'HABITABILITAT DE PRIMERA OCUPACIÓ I CERTIFICATS DE SEGONA OCUPACIÓ PER HABITATGE USAT

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.
Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d'habitabilitat ja que no tenen la consideració d'habitatge.Les dades que consten a la cèdula són :
     •L'adreça de l'habitatge
     •La superfície útil
     •Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
     •El seu llindar màxim d'ocupació

A la cèdula no figura el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d'ocupants.

A qui va dirigit?

Al promotor de l'habitatge, el propietari, l'administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

Aquest certificat és emès per un tècnic (arquitecte o bé aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació) i porta incorporada la sol·licitud en el mateix formulari.

     

                                        

bottom of page