DAVID BATLLE RUIZ - Arquitecte col·legiat núm. 55411/1 - c/ Barceloneta, 29 - Tel. 653 15 98 83 - david_batlle@coac.net

Espai obert en planta baixa

En aquesta part de la casa taller es necessita molt d'espai lliure per poder treballar amb tota llibertat de moviments