Casa AhZa

 

Ampliació casa unifamiliar al Golf de Peralada

 

Aquesta és una casa típica del Golf de Peralada.

La necessitat dels propietaris va sorgir quan van ampliar la familia i necessitaven una casa més gran. Tot i això, l'ampliació no era senzilla, ja que la limitació del terreny era important.

Premisa 1: Ampliar tot el possible

 

Es van aprofitar els espais buits que tenia la casa per guanayr els metres quadrats que necessitava la casa. A més a més, es va prescindir del garatge per posar-hi dos habitacions més.

Premisa 2: Sumar espais

 

A més a més, per treure em màxim rendiment als metres quadrats de la casa, s'uneixen la cuina i la sala d'estar per multiplicar els espais.

Per poder fer això, s'ha fet un estintolament en els murs de càrrega de la casa i s'ha substituit aquesta estructura per una nova de d'acer.

Idea estètica

 

El que s'ha fet en aquesta casa és fugir de "lo viejo" i "lo nuevo" fent que, un cop la casa estigui acabada, no sigui possible veure quina és la construcció original i la vella.

DAVID BATLLE RUIZ - Arquitecte col·legiat núm. 55411/1 - c/ Barceloneta, 29 - Tel. 653 15 98 83 - david_batlle@coac.net