top of page

Certificació d'eficiència energètica d'edificis

El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

 

Què és la qualificació i la certificació d'eficiència energètica d'un edifici?

     

La qualificació d'eficiència energètica és el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació. Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2.

La certificació d'eficiència energètica és el procés pel qual s’atorga una qualificació d'eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica.          - El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficència energètica obtinguda i que

            condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

 

          - L’etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts

            d’edifici.

Quins edificis tenen l'obligació de tenir un certificat d'eficiència energètica?

    

1.- Els edificis de nova construcció.
2.- Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. 

3.- Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2.

Per més informació consultar: http://http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

 

 


 


 


 


 

 

bottom of page