top of page

 

MESQUITA FIGUERES
1919_Exterior_Mesquita.jpg

Es tracta d'un edifici de culte per la comunitat musulmana a la ciutat de Figueres. El programa funcional de l'edifici és molt complet ja que preveu zones d'oració per homes, zona d'oració per dones i diferents sales per poder fer formacions.

L'edifici tindrà 680 metres quadrats construits i es preveu una ocupació de més de 400 usuaris.

Renovació urbana

L'edifici es fa mitjançant la reconversió i reforma d'un edifici existent. L'objectiu d'aquesta renovació és la de transformar una zona degradada creant un nova centralitat a la zona.

20190819_112322.jpg

Elements característics

 

El centre de culte tindrà les característiques típiques de les mesquites com són el minaret i la cúpula, però pensades d'una forma diferent:

- MINARET: Aquest se situa en un extrem de l'edifici per tal de poder ser visible des de la distància i així poder ubicar el centre de culte.

- CÚPULA: Degut a que l'edifici es troba en una zona urbana, és impossible tenir cap visual des de l'exterior que permeti poder visualitzar aquesta cúpula. Un cop arribada a la conclusió de que aquesta cúpula no es veuria, es planteja de forma diferent. Que sigui visible des de l'interior.

Connexió amb Figueres

 

Utilitzem el recurs de la cúpula per crear una connexió amb Figueres. Aquesta ciutat té el museu Dalí, en que un dels elements característiques és la seva cúpula. D'aquesta manera pretenem crear un lligam sentimental entre aquesta Mesquita i la seva ciutat. Volem que aquesta sigui "la" mesquita de Figueres, i que no es pugui entendre si està situada en un altre emplaçament.

Llum

 

Com a centre de culte, entenem que aquest edifici representa d'alguna manera el més enllà. La religió musulmana parla d'un cel, aquest ens l'imaginem lluminós i clar. Per això hem buscat un material com l'u-glass que ens permet l'entrada de la llum natural però preservant la intimitat dels seus usuaris, tant des de l'exterior com de l'interior.

Alçada

 

Hem buscat la màxima alçada de l'edifici que ens permet la normativa urbanística. Davant de Déu, tots som petits i així ens hem de sentir quan estem a la seva casa.

1919_Sala_Mesquita.jpg
1919_Bany dones_Mesquita.jpg
bottom of page