top of page

Preparació del sòl, documentació pel cadastre i pel registre municipal

Quan es tenen solars o propietats i hi ha hagut canvis és habitual que en els plans d¡ordenació urbanística municipal apareguin problemes alhora d'iniciar un projecte o fer una compra/venda. En tots aquests casos d'ordenació tenim experiència en aquests tràmits.  

                        

 

                        

bottom of page