Preparació del sòl, documentació pel cadastre i pel registre municipal

Cadastre
Cadastre

Cadastre
Cadastre

Registre de la propietat urbana
Registre de la propietat urbana

Cadastre
Cadastre

1/4

Quan es tenen solars o propietats i hi ha hagut canvis és habitual que en els plans d¡ordenació urbanística municipal apareguin problemes alhora d'iniciar un projecte o fer una compra/venda. En tots aquests casos d'ordenació tenim experiència en aquests tràmits.